Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Jaké informace hledáte?

Servisní st?edisko ABB

ABB se sna?í poskytovat svým zákazník?m podporu a servis na nejvyšší úrovni, a to jak pro nové produkty, tak i pro výrobky starší generace. Naše servisní st?edisko klade d?raz na rychlost a profesionální p?ístup a tě?í ze zkušeností a znalostí servisních st?edisek ABB po celém světě.

Naším cílem je poskytovat komplexní balí?ek produkt? a slu?eb a zajistit spokojenost zákazníka po celou dobu ?ivotnosti výrobku. 

V p?ípadě havárie nebo technické závady se prosím obra?te na kontaktní linku ABB:

800 312 222

Procházet na?i servisní nabídku

Najít servis pro Vá? výrobek

Najít servis pro Vá? pr?mysl

Zobrazit v?ech servisních slu?eb

D?le?itá témata

Více o nás