Global site

Το website τη? ΑΒΒ χρησιμοποιε? cookies. Συνεχ?ζοντα? την πλο?γησ? σα? εδ? συναινε?τε στη χρ?ση του?. Μ?θετε περισσ?τερα

ΑΡΘΡΟ

Η ΑΒΒ Ελλ?δο? συμμετε?χε στο Συν?δριο του ΣΕΒ με θ?μα την 4η Βιομηχανικ? Επαν?σταση

Διαβ?στε περισσ?τερα

Ενδιαφ?ρεστε για...

Ποιες ε?ναι οι αν?γκες σας;

?μεση ανταπ?κριση

Το εξειδικευμ?νο προσωπικ? μας ε?ναι στη δι?θεσ? σας ?λο το εικοσιτετρ?ωρο για να παρ?χει ?μεση υποστ?ριξη και για να εξασφαλ?ζει την αξιοπιστ?α των υπηρεσι?ν που σας προσφ?ρουμε.

Διαβ?στε περισσ?τερα

Διαχε?ριση του κ?κλου ζω?ς των προ??ντων

Διαθ?τουμε τα εργαλε?α και την εμπειρ?α για να σας βοηθ?σουμε να αναλ?σετε, να βελτι?σετε και να επεκτε?νετε τη δι?ρκεια ζω?ς του εξοπλισμο? σας.

Διαβ?στε περισσ?τερα

Α?ξηση της λειτουργικ?ς απ?δοσης

Σας βοηθο?με να βελτι?σετε τη λειτουργικ? απ?δοση του εξοπλισμο? και των συστημ?των σας προκειμ?νου να αυξ?σετε το περιθ?ριο κ?ρδους σας.

Διαβ?στε περισσ?τερα

Βελτιστοπο?ηση της αποδοτικ?τητας

Η ΑΒΒ ε?ναι ο συνεργ?της που θα σας βοηθ?σει να αντιμετωπ?σετε τις προκλ?σεις ?σον αφορ? στην παραγωγικ?τητα, τη διαθεσιμ?τητα, την αξιοπιστ?α, την ασφ?λεια, το κ?στος, την καταναλισκ?μενη εν?ργεια και τις περιβαλλοντικ?ς εκπομπ?ς της επιχειρηματικ?ς σας δραστηρι?τητας.

Διαβ?στε περισσ?τερα

Προσφερ?μενε? υπηρεσ?ε?

Υπηρεσ?ε? αν? προ??ν

Υπηρεσ?ε? αν? βιομηχαν?α

Δε?τε ?λε? τι? υπηρεσ?ε? μα?

 

Αξ?ζει να δε?τε

Γνωρ?στε την ΑΒΒ

 

Η ΑΒΒ υπερ?φανο? χορηγ?? τ?τλου στο Πρωτ?θλημα ABB FIA Formula E